Prosjekter2019-01-12T08:54:50+01:00
2019-01-12T08:54:52+01:00

Sauehus

Sauehuset er bygget delvis oppå betongen til gammel løe, og delvis på ny gjødselkjeller. Bygget er bestilt etter mål for å passe på eksisterende betong. Bygget har også 2,5 m ben på deler av bygget, men 4,7 meter i enden for å passe til gammel betong.

2019-01-12T08:54:52+01:00

Garasje

80m2 garasje, levert og montert, inklusiv betong- og fundamentarbeid. Kledd med stålplater. Stålplater på taket med antikondensduk. Full høyde innvendig.