Frihall2019-01-12T08:54:46+01:00

En halv prosent av prisen for en Frihall™ går til Right To Play. På denne måten får barn i utviklingsland og flyktningleire økt tilgang til aktivitet.