Betongplater

Betongplatene brukes som tak- og veggplater både ved nybygg og rehabilitering.

Som taktekking kan bølgeplatene anvendes på tak med helning ned til 14 grader. Det er en “lett” løsning som enkelt tilpasses de fleste takkonstruksjoner. Fine og harmoniske takløsninger med lang holdbarhet!

Betonplatene benyttes like gjerne som fasadebekledning, samt til vindusbånd, skjermvegger, terrasse innkledning o.l.

Brukes på landbruksbygg, forretningsbygg, idrettshaller, industrilokaler, verksteder og på eneboliger, rekkehus, hytter mm.