Prosjektbeskrivelse

Uisolert maskinhall

Sauehus 300 m2, Tau

Bredde: 10,5 m
Lengde: 32 m
Benhøyde: 2,5/4,7 m
Takvinkel: 35 grader

Hallen er bygget delvis oppå betongen til gammel løe, og delvis på ny gjødselkjeller. Bygget er bestillt etter mål for å passe på eksisterende betong. Bygget har også 2,5 m ben på deler av bygget, men 4,7 meter i enden for å passe til gammel betong.

Oppført 2012.