Prosjektbeskrivelse

Industribygg

Industrihall 200 m2,
Setesdal

Hovedhall: 200 m2
Bredde: 10 m
Lengde: 20 m
Sidehøyde: 7,3 m
Takvinkel: 1,5 grader
Hovedhallen inneholder etasjeskille uten søyler.
Tilbygg: 92 m2
Bredde: 8 m
Lengde: 11,5 m
Sidehøyde: 5,5 m
Takvinkel: 1,5 grader

Tilbygget er tilpasset hovedhall og eksisterende bygg. Det ble også utført fasadeskifte på eksisterende bygg for en gjennomført, moderne fasade.
Hallen brukes til butikk/utstillingslokale.

Oppført 2014.