Prosjektbeskrivelse

Uisolert maskinhall

Betongarbeid på lagerhall med ringmur, støttemurer, gulv samt tre kanaler for transport av korn.

Lengde: 100 m2
Bredde: 40 m2
Størrelse: 4000 m2