Betongarbeid

Betongarbeid på lagerhall med ringmur, støttemurer, gulv samt tre kanaler for transport av korn.

Lagerhall

, ,

1600 m2 lagerbygg på 40 x 40 meter, har en sidehøyde på 6 meter og takvinkel på 20 grader. JD Bygg Norge har utført betongarbeid, montert selvbærende stålkonstruksjoner og takplater i stål med antikondens samt stålplater på vegg.

Industribygg

Industrihall 200 m2, Setesdal. Tilbygget er tilpasset hovedhall og eksisterende bygg. Det ble også utført fasadeskifte på eksisterende bygg for en gjennomført, moderne fasade. Hallen brukes til butikk/utstillingslokale.

Industrihall

Industrihall 450 m2, Nordmarka, Tau. Hallen skal brukes som verksted og lager for maskinentreprenør.

Sauehus

Sauehuset er bygget delvis oppå betongen til gammel løe, og delvis på ny gjødselkjeller. Bygget er bestilt etter mål for å passe på eksisterende betong. Bygget har også 2,5 m ben på deler av bygget, men 4,7 meter i enden for å passe til gammel betong.

Landbruksbygg

For sau- og storfè 241,5 m2 + tilbygg. Kombinert sau- og storfefjøs. Isolert med tradisjonell glava-isolasjon. Det er brukt sandwichelementer på veggene og eternitt på tak.

Redskapshus

,

Uisolert redskapshus/stålhall 231 m2, levert og montert, inklusiv betong- og fundamentarbeid. Kledd med stålplater. Stålplater på taket med antikondensduk. Full høyde innvendig.

Garasje

Uisolert garasje 36 m2. Produsert på mål etter kundens ønsker. Oppført 2013.

Minkhall

Minkhall med tilhørende isolert forrom på 4,2 x 14,5 m. Levert og montert stålsperr. Tømmer og stålplater er levert for selvbygging.

Garasje

80m2 garasje, levert og montert, inklusiv betong- og fundamentarbeid. Kledd med stålplater. Stålplater på taket med antikondensduk. Full høyde innvendig.

Redskapshus

Redskapshus levert som byggesett til kunden. 200m2, oppført på Jørpeland i 2014.