Frihall

JD Bygg Morge har sammen med Activaldi AS utviklet konseptet Frihal for å imøtekomme sine elevers ønske om mer utegym og samtidig avlaste skolens tilgang på innehall, ledet Kjetil Hasselberg utviklingen av en Frihall. Frihallene™ er deretter videreutviklet til også å dekke aktivitetsbehov i idrettslag og barnehager.
Definisjonen av en Frihall™ er en “ulåst aktivitetshall med transparent tak og halvt fastvegg, halvt nettvegg”.

Frihallene™ utformes av Activaldi og leveres av JD Bygg Norge.

Les mer om Frihaller på Activaldi.no

Torbjøn Røe Isaksen

Torbjøn Røe Isaksen

“Utegymprosjektet er spennende da fysisk aktivitet er viktig både for helsa og skoleresultatene.”
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, epost 26. feb. 2015

En halv prosent av prisen for en Frihall™ går til Right To Play. På denne måten får barn i utviklingsland og flyktningleire økt tilgang til aktivitet.